Pokemon Sturmtief komplette Kartenliste

Hier die komplette Sturmtief Kartenliste:SmF 001 ZwirrfinstSmF 002 ImpoleonSmF 003 PanfernoSmF 004 LumineonSmF 005 MagnezoneSmF 006 MagnezoneSmF 007 TraunmagilSmF 008 RaichuSmF 009 RegigigasSmF 010 GewaldroSmF 011 ChelterrarSmF 012 RexblisarSmF 013 BronzongSmF 014 KinosoSmF 015 PiondragiSmF 016 DrifzepeliSmF 017 ZwirrfinstSmF 018 GengarSmF 019 GaradosSmF 020 MachomeiSmF 021 MamutelSmF 022 GallopaSmF 023 RoseradeSmF 024 BrutalandaSmF 025 ScheroxSmF 026 SkuntankSmF 027 StaraptorSmF 028 StahlosSmF 029 TangolossSmF 030 DespotarSmF 031 HonweiselSmF 032 BidifasSmF 033 KnospiSmF 034 ZwirrklopSmF 035 ZwirrklopSmF 036 LektrobalSmF 037 LektrobalSmF 038 PorentaSmF 039 ReptainSmF 040 AlpolloSmF 041 MaschockSmF 042 MagnetonSmF 043 MagnetonSmF 044 MiltankSmF 045 PichuSmF 046 KeifelSmF 047 PupitarSmF 048 ZobirisSmF 049 SichlorSmF 050 DraschelSmF 051 PanzaeronSmF 052 StaraviaSmF 053 KindwurmSmF 054 BidizaSmF 055 BronzelSmF 056 KikugiSmF 057 WadribieSmF 058 DriftlonSmF 059 ZwirrlichtSmF 060 ZwirrlichtSmF 061 FinneonSmF 062 NebulakSmF 063 LarvitarSmF 064 MacholloSmF 065 KarpadorSmF 066 MagnetiloSmF 067 MagnetiloSmF 068 TraunfugilSmF 069 OnixSmF 070 PikachuSmF 071 PonitaSmF 072 RoseliaSmF 073 PionskoraSmF 074 ShnebedeckSmF 075 StaraliliSmF 076 SkunkapuhSmF 077 QuiekelSmF 078 TangelaSmF 079 GeckarborSmF 080 VoltobalSmF 081 VoltobalSmF 082 Leitmetall-MineSmF 083 Energie-KopplerSmF 084 Energie-UmschalterSmF 085 SuperballSmF 086 LuxusballSmF 087 Charlies AnfrageSmF 088 Poké-Puster +SmF 089 Poké-Zieher +SmF 090 Poké-Heiler +SmF 091 PremierballSmF 092 TrankSmF 093 TauschSmF 094 Zyklon-EnergieSmF 095 Verkrümmungs-EnergieSmF 096 Zwirrfinst LV.XSmF 097 Heatran LV.XSmF 098 Machomei LV.XSmF 099 Raichu LV.XSmF 100 Regigigas LV.XSmF 101 GlumandaSmF 102 GlutexoSmF 103 GlurakSmF SH1 DriftlonSmF SH2 ZwirrlichtSmF SH3 Voltobal

Back